Käyttöehdot

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia:n world wide web -palvelun käyttöä koskeva ilmoitus

Käyttöehtojen hyväksyminen

Avaamalla Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia:n world wide web -palveluun kuuluvan yksittäisen www-sivun, sitoudut noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sellaisenaan, Sinulla ei ole oikeutta avata sivuja.

Tekijänoikeus

Tämä world wide web -palvelu sisältää Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia:n tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään, näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaiken näiden www-sivujen sisältämän aineiston tai aineiston osien kopioiminen, siirtäminen, julkaiseminen, saattaminen yleisön tai kolmannen osapuolen saataville, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkiseksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö tiedonvälitykseen sallitaan edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä.

Sisältöjen esittäminen ja muutokset palvelussa

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia:n world wide web -palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia world wide web -palvelun sisältöön tai vuorovaikutteisiin toimintoihin sekä palveluihin. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia:n pidättää lisäksi oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn www-palveluun. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Vastuullisuus

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ei myöskään vastaa tässä world wide web -palvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatat siirtyä Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia:n world wide web -palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ei luovuta tämän world wide web -palvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ei myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissa ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES:
All contents of the Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia Web Site are: 2013 and/or its suppliers. All rights reserved.

TRADEMARKS
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.